Kardinal Stick Pod CLASSIC TOBACCO

$350.00

Ks Pod Classic Tobacco หัวพอดกลิ่น Classic Tobacco (ใบยาสูบ) ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือตัวเลือกในการทดแทนบุหรี่ ที่ให้ความคลาสสิคมากที่สุด เพราะเป็นกลิ่นใบยาสูบ ที่ให้ฟิลการสูบที่มีความหนักแน่น ให้ความรู้สึกเหมือนใบยาสูบ ที่กำลังเผาไหม้อย่างช้า ๆ เหมือนกับการสูบบุหรี่จริง อันมีเอกลักษณ์

ปริมาณนิโคติน  : 5%

ระดับความร้อน (Hot Level) : ระดับ 4

สินค้าหมดแล้ว