RELX Flavor pod Sarsi Rootbeer

$500.00

RELX Flavor pod น้ำยากลิ่น Sarsi Rootbeer 

สำหรับน้ำยาพอตไฟฟ้าตัวนี้เป็นการผสมผสานของสมุนไพรถึง 25 ชนิด จึงทำให้มีกลิ่นและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และสำหรับฟีลในการสูบ เมื่อสูบเข้าไปจะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังดื่ม Rootbeer ทำให้ได้ความสดชื่น เย็นซาบซ่าถึงใจ

(NICOTNIE 3%)

(Cool Level 3)

(Sweet Level 2)

(Flavor Level 3)

(1 กล่อง มี 3 หัว

สินค้าหมดแล้ว